Adás-vételi szerződés keretében a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése

Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok

Módosított dokumentációk

1.számú kiegészítő tájékoztatás