Összetett törvények által szabályozott világban élünk. Egy olyan világban, ahol szükség lehet arra, hogy segítséget kérjünk céljaink eléréséhez. Mi – ahogy Önök is – ragaszkodunk a minőségi, felelősségteljes, precíz munkavégzéshez tevékenységünk során. A professzionális szakmai hozzáállás, a korábbi tapasztalatokon alapuló tudás alkalmazása és az elégedett ügyfélkör az, amit elvárunk magunktól – Önökért.

Úgy gondoljuk, hogy munkánkat felelősséggel csak úgy végezhetjük, ha ügyfeleinket naprakész tudásunk legjavával szolgáljuk. Természetesen a több, mint tíz éves tapasztalatunk gyakorlati alkalmazásával együtt. Cégünknél egyesül a közbeszerzési tanácsadás, lebonyolítás és a közbeszerzési ellenőrzés által megszerzett szakmai tudás, know how.

Tevékenységünk a közbeszerzések tárgykörében felmerülő feladatok elvégzése, közbeszerzési tanácsadás, különösen:

 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó biztosítása, FAKSZ tevékenység ellátása
 • Állásfoglalások, szakvélemények készítése, közbeszerzési on-line (telefonon és e-mailen) segítségnyújtás, folyamatos rendelkezésre állás
 • Ajánlatkérői minősítés megállapítása
 • Közreműködés ajánlatkérő (köz)beszerzési szabályzatának elkészítésében, karbantartásában
 • Segítségnyújtás a közbeszerzési tervezésben
 • Közreműködés az Ajánlatkérő folyamatos adminisztrációs tevékenységében
 • A szerződés időbeli hatálya alatt Ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárások előkészítésében és komplett lefolytatásában
 • Ajánlati/részvételi felhívás elkészítése és hirdetmények továbbítása
 • Minőségellenőrzési és szabályossági ellenőrzési folyamatok teljes körű lebonyolítása és koordinálása (ÁEEK, ME KFF, BM, ME KÖF)
 • Közbeszerzési dokumentumok összeállítása, igény esetén honlapon történő elérhetővé tétele
 • Kiegészítő tájékoztatás megadásának koordinálása, kiegészítő tájékoztatás megküldése az érdekelt gazdasági szereplőknek
 • Beérkezett ajánlatok/jelentkezések, eljárási dokumentumok érkeztetése, bontása, erről jegyzőkönyv készítése és megküldése az érintett szervezeteknek
 • Ajánlatok előzetes értékelése, hiánypótlás, felvilágosítás és indoklás kérésre történő felhívás elkészítése és megküldése az érintett szervezeteknek
 • A bírálati és döntéshozatali tevékenységek teljes körű támogatása
 • Kialakult döntés alapján írásbeli összegezés készítése és megküldése
 • Részvétel a szerződéskötés folyamatában
 • Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény készítése és megküldése
 • Esetleges jogorvoslati eljárás esetén teljes körű képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt
 • Európai Uniós vagy hazai ellenőrzés, audit során teljes körű képviselet és közbeszerzési-jogi tanácsadás

Mindezen tevékenységeket nagyrészt saját szakértői csapatunk végzi el ügyfeleink legnagyobb megelégedésére. Hiszen ezáltal adott a precíz információáramlás, az egységes minőségbiztosítás. A határidők betartásánál is előny, hogy mi vagyunk a legtöbb főt foglalkoztató tanácsadó szerv, hiszen képesek vagyunk kapacitásaink ideális csoportosítására.