Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése

 

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és mellékletei

Megjelent korrigendum és módosított közbeszerzési dokumentumok

1.számú kiegészítő tájékoztatás