Adás-vételi szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és mellékletei

Megjelent korrigendum

1.számú kiegészítő tájékoztatás

Tájékoztatás korrigendum feladásáról

Megjelent korrigendum

Tájékoztatás korrigendum feladásáról

3.számú megjelent korrigendum

3.sz. módosított dokumentumok