EFOP-2.2.2-17-2017-00018 azonosítószámú projekt keretében 10 db támogatott lakhatást biztosító lakás építése, és 2 db szolgáltató központ kialakítása – Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Abaújszántó területén

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok

Tájékoztatás módosító hirdetmény feladásáról

tájékoztatás módosító hirdetmény közzétételéről a Kbt. 53. § (2) bekezdése alapján