EFOP-2.2.2-17-2017-00022 azonosítószámú projekt keretében 5 db támogatott lakhatást biztosító lakás építése, és 1 db szolgáltató központ kialakítása – Baracska, Gyúró és Martonvásár területén

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok

Tájékoztatás módosító hirdetmény feladásáról

Tájékoztatás módosító hirdetmény közzétételéről a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján

Tájékoztatás a Kbt. 53. § (2) bekezdése alapján