Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 azonosítószámú „Magyarkeszi település ivóvízminőség-javító program” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok

Műszaki dokumentáció

Tájékoztatás határidő módosításáról

Módosított felhívás és közbeszerzési dokumentumok

2.sz. módosított ajánlattételi felhívás

1.számú kiegészítő tájékoztatás és mellékletei

3.sz. módosított ajánlattételi felhívás és mellékletei