Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 1.” (ÉMO1) elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00031 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

 

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és mellékletei

Módosított szerződéstervezet

1.számú kiegészítő tájékoztatás