Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.” (ÉMO2-Vác) elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

 

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és mellékletei

Módosított szerződéstervezet

1.számú kiegészítő tájékoztatás