Megbízási szerződés a „Nyugat- és Déldunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 2. (NYDDU2)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00087 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

 

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és mellékletei

Módosított szerződéstervezet

1.számú kiegészítő tájékoztatás

Tájékoztatás korrigendum feladásáról

1.számú korrigendum és melléklete

Tájékoztatás 2. korrigendum feladásáról

2.számú korrigendum

Tájékoztatás visszavonásról

Tájékoztatás az eljárás eredményéről