Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 azonosítószámú projekt keretében, Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk, Oszlár, Tiszapalkonya településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (ÉMO14)

Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok

Műszaki dokumentáció

tájékoztatás határidő módosításáról

1.számú kiegészítő tájékoztatás és módosított dokumentumok