Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosító-számú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése

 

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és mellékletei