A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 azonosító számú kiemelt projekt keretében működtetés menedzselési rendszer beszerzése

 

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és mellékletei

Módosított műszaki melléklet