Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminőség-javító beruházása II. szakasz és III. Új, kiegészítő beruházási üteméhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása

Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok

Tájékoztatás korrigendum feladásáról

Megjelent korrigendum

1.számú kiegészítő tájékoztatás

Megjelent korrigendum és Módosított közbeszerzési dokumentumok

2.számú kiegészítő tájékoztatás

Tájékoztatás 3. korrigendum feladásáról

3. korrigendum és  2. módosított közbeszerzési dokumentumok