Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 1.” (ÉMO1) elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00031 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

 

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és mellékletei

Tájékoztatás korrigendum feladásáról

Módosított ajánlati dokumentáció és megjelent korrigendum

Módosított műszaki leírás

1.számú kiegészítő tájékoztatás és válasz előzetes vitarendezési kérelemre

válasz 2. előzetes vitarendezési kérelemre