Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.” (ÉMO2-Vác) elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és mellékletei

Tájékoztatás korrigendum feladásáról

Módosított ajánlati dokumentáció és megjelent korrigendum

1.számú kiegészítő tájékoztatás és válasz előzetes vitarendezési kérelemre

válasz 2. előzetes vitarendezési kérelemre