Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosítószámú projekt keretében, Vasvár, Alsóújlak, Gellénháza, Boba, Nemeskocs, Egyházashetye településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (NYDDU8)

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció valamint mellékletei

Tájékoztatás határidő módosításáról

1.számú kiegészítő tájékoztatás

Tájékoztatás határidő 2. módosításáról

Tájékoztatás határidő 3. módosításáról