Vállalkozási szerződés keretében a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc Város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelési rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok valamint mellékletei